Programming in Physics Education

  • Svensson, Kim (Researcher)

Project: Dissertation

Project Details

Description

Programmering har möjlighet att erbjuda en rad olika inlärningstillfällen när det används i fysikundervisning. Dessa aspekter av programmering har nu identierats, med hjälp av inlärningsmodeller och teorier, samt med hjälp av intervjuer med elever.

Vad programmering erbjuder för fysikundervisning sammanfattas i två papper samt en licentiatavhandling.

Layman's description

Studier kring hur programming kan användas i fysikundervisning. Analysen av programmering baseras på lärandeteorierna variationsteori och social semiotik.
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012022/05/19

UKÄ subject classification

  • Physical Sciences
  • Didactics