Public service-satir och unga medborgare

Project: Research

Project Details

Description

Projektet finansieras av Wahlgrenska stiftelsens postdok-stipendium på 250 000 kr, som utlystes apropå Lunds universitets 350-årsjubileum. Projektet fokuserar på den unga vuxna publikens engagemang i, och förståelse för, den genreutmanande och ibland kontroversiella satiriska humorns som de svenska public service-aktörerna producerar och/eller distribuerar. Studier av satir är allt vanligare, men de tenderar dels att vara textorienterade, och dels anglosaxiska. Projektet ämnar dels att fokusera på publiken och dess engagemang, och dels att lyfta fram den specifika kontexten av svensk public service. Svensk public service ifrågasätts alltmer, trots att medieforskningen är tämligen samstämmig om den demokratiska funktion som icke-kommersiella medier bidrar med. Borde public service försöka undvika provokation? Hur förstår unga medborgare satir i public service, särskilt som de som alltmer sviker public service regelrätta nyhetsprogram? Satiren anses vara mindre neutral än nyhetsprogram, och vad betyder det i sammanhanget? Förhoppningen är att studien kan utveckla förståelsen för hur olika typer av politiska medier, genrer, diskurser och publiker samspelar och bidrar till unga medborgares engagemang.

StatusActive
Effective start/end date2017/06/302023/12/31