Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Detta projekt, som utförs på uppdrag av Riksbankens Jubileumsfond, syftar till att identifiera, samla och presentera forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Resultatet publiceras i en antologi med bidrag från 30 av landets ledande forskare inom området, från statsvetare och historiker till medie- och konstvetare, med den breda mångfald av perspektiv som vi menar är nödvändig för att förstå demokratiseringens mekanismer. Målet har varit att göra en bok som på en och samma gång är brett folkbildande, utan att bli auktoritärt fingerpekande, och fördjupande och reflekterande, utan att förlora sig i det abstrakta och snårigt vetenskapliga. Dess innehåll kommer ge anledning till nyfikenhet, glädje och stolthet, men också till ökad medvetenhet om vad som krävs för att bevara och utveckla folkstyret i vårt land. Den ska synliggöra de människor som bar den historiska utvecklingen, men också de strukturer som skapade såväl begräsningar som möjligheter för den samma.
StatusFinished
Effective start/end date2016/06/012018/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

Funding

  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

UKÄ subject classification

  • Humanities
  • Social Sciences