Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om man kan använda smärta vid nålsättning för att styra smärtlindring I samband med operation

Project: Research

Project Details

Layman's description

Det finns forskning som tyder på ett samband mellan pre-operativt skattad smärta och postoperativt förlopp. Tidigare kända riskfaktorer för postoperativ smärta är kvinnligt kön, preoperativ smärta, låg ålder och förväntningar på smärtfritt förlopp. Vi har kunnat visa att den smärtintensitet patienter upplever i samband med perifer venkanylering inför anestesi kan korreleras till postoperativ smärta. Detta är en helt ny metod. Ett mer optimalt utnyttjande av smärtlindring i samband med operation har flera fördelar som t ex snabbare mobilisering postoperativt och därmed färre komplikationer i form av bl a venös tromboembolism, infektioner och inte minst långvarig smärta.

Vi vill nu undersöka denna metod ytterligare genom en randomiserad kontrollerad studie inkluderande vuxna patienter av båda könen som genomgår elektiv kirurgi. Patienterna får skatta på VAS-skalan den smärta de upplever vid nålsättning. Smärtkänsliga vid nålsättning randomiseras till "normal smärtlindring" alt "utökad smärtlindring" och patienter som är smärttåliga till "normal smärtlindring" alt "opioidfri smärtlindring". Anestesi och smärtlindring standardiseras. Vi följer patienterna upp till 6 månader avseende smärta och återhämtning.

Att kunna prediktera behov av smärtlindring kommer förbättra omhändertagandet av våra patienter avsevärt och därmed höja vårdkvalitet, säkerhet och effektivitet samt ge patienten ett ökat välbefinnande. Vår metod är enkel och kan appliceras på olika typer av kirurgi utan behov av extra resurser eller omfattande utbildning.
AcronymPOPIT
StatusActive
Effective start/end date2020/01/01 → …

Collaborative partners