Project Details

Description

Advanceds study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Layman's description

Denna ASG för samman fakulteterna för naturvetenskap (fysik, matematik, astronomi), teknik (EIT), samhällsvetenskap (psykologi) och juridik för diskussion och undersökning av lösningar på denna utmaning på området datainsamling och dataanalys i realtid. I det traditionella paradigmet för datainsamling och dataanalys måste data lagras innan de analyseras. I de lösningar som undersöks av denna ASG sker dock insamling och analys av data nästan samtidigt (i realtid).
StatusFinished
Effective start/end date2019/09/012020/08/31