Redovisningens reglering och praktik: Onoterade företags redovisningsval (Non-listed companies accounting choices)

  • Dergård, Johan (Researcher)
  • Artsberg, Kristina (Researcher)
  • Eierle, Brigitte (Researcher)
  • Hartlieb, Sven (Researcher)

Project: Research

Project Details

Description

Föreliggande forskningsprojekt studerar hur vilka faktorer som påverkar onoterade företags val av redovisningsprinciper och -praxis.
StatusNot started

Collaborative partners