RELOC-AGE delstudie I: Registerstudie om bostadsval och hälsa hos den åldrande befolkningen i Sverige

Project: Research

Project Details

Description

Registerstudien inom Reloc-age studerar hur bostaden påverkar människors möjlighet att åldras på ett aktivt och hälsosamt sätt. Studien väger in demografiska, socioekonomiska och medicinska faktorer.

Metoder
Registerstudien omfattar omkring tre miljoner människor i Sverige, födda mellan 1932-1958. Studien bygger på data från och med 1987 till och med 2018. Data om bostadsmiljö, hälsa och vårdkonsumtion hämtas från flera nationella register. En tvärvetenskapligt sammansatt forskargrupp vid Lunds universitet analyserar samband mellan boende, flyttningar och aktivt åldrande.

Förväntat resultat
Studien ska bidra med kunskap om bostadens effekter på hälsa och välbefinnande hos personer som är 55 år och äldre. Kunskapen kan användas för att utveckla bostadspolitiken på ett sätt som gynnar aktivt och hälsosamt åldrande. Studien kan även användas för fortsatt forskning inom området.

Publicering i vetenskapliga tidskrifter förväntas ske under 2021-2023.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.
Short titleRELOC-AGE delstudie I
StatusActive
Effective start/end date2021/01/012023/12/31

UKÄ subject classification

  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  • Physiotherapy

Keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments