RELOC-AGE delstudie II: Enkät- och intervjustudie för att följa hur bostaden påverkar ett aktivt åldrande för personer som är 55 år eller äldre

Project: Research

Project Details

Description

Enkät- och intervjustudien syftar till att ge svar på frågor om hur personer över 55 år resonerar kring att bo kvar eller flytta samt hur boendet och en eventuell flytt påverkar aktivt åldrande. Forskningsstudien undersöker även nöjdheten över den nya bostaden bland personer som flyttar och hur det nya boendet påverkar möjligheten till ett aktivt åldrande.

Metoder och samarbetspartner
Det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder och det medlemsägda bostadsföretaget Riksbyggen är två viktiga samarbetspartners för projektet. Personer som är 55-plus och som har anmält intresse för att flytta till ett annat boende hos något av företagen kan delta i studien.

Deltagarna kommer att besvara webbenkäter och ett urval blir kontaktade för kompletterande intervjuer. Frågorna kommer att handla om boende, hälsa och aktivt åldrande. Deltagarna följs under en period på två år.

Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden. Materialet kommer att analyseras med kvantitativa och kvalitativa metoder. Enskilda svar delas inte med samarbetspartners utan redovisas anonymt på gruppnivå. Frågorna har utformats i samarbete med CASE brukarnätverk.

Förväntat resultat
Projektet förväntas ge ny kunskap om hur personer som är 55 år och äldre resonerar kring sin bostadssituation och hur deras bostadsval påverkar deras möjlighet att åldras på ett hälsosamt sätt. Kunskapen kan användas för forskning och i det fortsatta arbetet med att utveckla en bostadspolitik som hjälper äldre personer att åldras på ett bra sätt i sin bostad. Kommunala och privata bostadsföretag kan använda kunskapen i sitt arbete med att utforma bostäder som passar äldre personer.

Delstudien inleds under våren 2021. Slutredovisning förväntas ske under 2023.

Short titleRELOC-AGE delstudie II
StatusFinished
Effective start/end date2021/01/012023/12/31

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Free keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments