RELOC-AGE delstudie III: På rätt plats – utveckling och test av en webbaserad tjänst för boenderådgivning

Project: Research

Project Details

Description

Delstudien syftar till att vidareutveckla en webbaserad lösning för boenderådgivning. Forskningsprojektet ska undersöka hur användbar webbplatsen På rätt plats är för kommunala verksamheter.

Metoder
Webbplatsen På rätt plats har utvecklats tillsammans med äldre personer och bostadsaktörer. Målet är att verktyget ska vara ett stöd för äldre personer att planera sitt framtida boende och ta ställning till om de vill bo kvar eller flytta. Delstudien syftar till att vidareutveckla verktyget i samarbete med brukare och två svenska kommuner. Data samlas in genom loggböcker från deltagarna, enkäter och intervjuer samt genom att studera användarbeteende. Materialet kommer att analyseras med kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Förväntat resultat
Projektet ska ge ny kunskap om hur en webbaserad bostadsrådgivningstjänst fungerar i praktiken. Kunskapen kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten.

Prototypen kommer att vidareutvecklas under våren 2021 och tester genomförs under hösten 2021. Projektet slutredovisas under 2023. 
Projektet finansieras av Forte, Vetenskapsrådet och LU Innovation.
Short titleRELOC-AGE delstudie III
StatusFinished
Effective start/end date2021/01/012023/12/31

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

UKÄ subject classification

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  • Physiotherapy

Free keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments