Project Details

Description

Ekosystemens reaktioner på värmeböljor och torka är fortfarande dåligt förstådda, särskilt för återhämtningsprocesserna efter hydrauliska skador orsakade av svår stress. Återhämtning efter stress av ekosystem är viktig för jordsystemet eftersom det kan 1) påverka den övergripande vegetationsvariationen och därmed kolcykelstabiliteten, och 2) påverka intensiteten och varaktigheten av värmeböljor och torka genom vegetationsåterkopplingar.

Emellertid är återhämtning av ekosystem efter stress vanligtvis alltför förenklad i jordsystemmodeller och deras möjliga effekter på både ekosystem och klimat under de förväntade ökningarna av framtida klimatextremer är inte väl kvantifierade. Detta projekt syftar till att fylla denna lucka genom att utveckla ett processbaserat hydrauliskt återhämtningssystem efter stress i det kopplade regionala klimat-vegetationsdynamikläget RC A-GUESS för att realistiskt representera vegetationsfeedback för att bättre fånga upp kol och klimatvariationer under extrema klimatförhållanden. De nyligen tillgängliga afrikanska fältmätningarna och den globala databasen kommer att användas för att kalibrera den simulerade efterstressdynamiken. Den uppdaterade RCA-GUESS kommer sedan att tillämpas på Afrika för att bedöma framtida förändringar i ekosystem och klimattjänster, inklusive förändringar i biomassastabilitet och torkans varaktighet och intensitet, och den övergripande regionala kolbudgeten under olika klimatförändringsscenarier.
AcronymPERClimX
StatusActive
Effective start/end date2023/01/012026/12/31