RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

Project: Research

Project Details

Layman's description

Bakteriers roll i olika sjukdomar är välkänt, bland annat i utveckling av cancer. Däremot är deras roll i vårt välbefinnande mindre studerat. Här kommer vi att undersöka effekten av vår vanligaste bakterie på huden, och hur denna bakterie motverkar utveckling av oxidativ skada. Dessutom kommer vi att utveckla ett ramverk för studier och statistisk analys av dessa positiva bakteriella effekter.

En av de vanligaste bakterierna på huden är Propionibacterium acnes. Vi har identifierat ett högt producerat protein från P. acnes, RoxP, som har antioxidativ effekt; skyddande mot fria syreradikaler. Våra försök visar att RoxP skyddar P. acnes mot oxidativ skada i en aerob miljö (hud), samt kan skydda våra celler mot oxidativ stress.

Vi kommer i detta projekt vidare studera betydelsen av kolonisering med P. acnes, och dess påverkan på oxidativ stress. Vidare kommer vi att utveckla ett nytt ramverk där vi kan mäta hälsolandskapet för bakterie-värd-interaktioner, där både de positiva och de negativa effekterna kan utläsas, och ett system där ramverket inte begränsas av två dimensioner, utan kan anpassas för att teoretiskt täcka oändligt många dimensioner.

Projektet visar på en ny innovativ och patientnära forskning, där vi utnyttjar den kommensala mikroflorans symbios med oss för att gynna hälsa, samt utvecklar terminologi och verktyg för att mäta denna effekt. Detta är av signifikant betydelse, både ur en grundläggande och terapeutisk synvinkel.
StatusActive
Effective start/end date2015/01/01 → …

Collaborative partners

Funding

 • The Royal Physiographic Society in Lund
 • Alfred Österlunds stiftelse
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Swedish Society of Medicine
 • Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning
 • Stiftelsen Längmanska kulturfonden
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Crafoord Foundation
 • Magnus Bergvalls Stiftelse
 • Sven och Dagmar Saléns stiftelse
 • Stiftelsen Lars Hiertas minne
 • Stiftelsen Tornspiran
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being