Samverkan för ökad kompetens i äldreomsorgen

Project: Network

Project Details

Description

SÖK-äldre är ett samverkansinitiativ mellan Lunds universitet (Medicinska fakulteten, Centre for Ageing and Supportive Environments och Campus Helsingborg) och Helsingborg stad. Målet är att utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart utvecklingsinitiativ som adresserar möjligheter och utmaningar relaterade till vård och omsorg för kommunal äldreomsorg i Sverige. Primärt fokus är utvecklingen och implementeringen av evidensbaserade kommunala hälso- och sjukvårds¬insatser. Det långsiktiga målet är att också bidra till att utveckla och implementera evidensbaserade hälsofrämjande och förebyggande samhällsinsatser för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande för befolkningen i stort.
Short titleSÖK-äldre
AcronymSÖK-äldre
StatusActive
Effective start/end date2021/01/01 → …

Collaborative partners

Funding

  • City of Helsingborg

UKÄ subject classification

  • Nursing
  • Geriatrics
  • Gerontology, specializing in Medical and Health Sciences
  • Occupational Therapy
  • Physiotherapy

Free keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments