Scand-Ankle: Utveckling av ett evidensbaserat utbildningsprogram för patienter med hög alkoholkonsumtion och fotledsfrakturer i Skandinavien.

  • Tonnesen, Hanne (PI)
  • Pedersen, Bolette (Research student)
  • Weber Melchior Egholm, Julie (Research student)

Project: Research

Project Details

Description

I den här undersökningen undersöker vi om en evidensbaserad utbildning på 4 veckor efter operation kan ha samma positiva effekt om operationen är akut och en alkoholfri period inte är möjlig före operationen − med fokus på ankelfrakturer. Scand-Ankle är ett nordiskt projekt som omfattar cirka 70 patienter och utförs av ortopedkirurger och alkoholforskare från Sverige, Danmark och Norge. Resultaten, inklusive kostnadseffektivitet, analyseras.
Short titleScand-Ankle
StatusActive
Effective start/end date2009/01/012022/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • University of Copenhagen
  • Frederiksberg Hospital
  • Bispebjerg Hospital