Spelproblem och spelberoende hos ungdomar - samband med omgivningsfaktorer och riskbeteende

Project: Research

Project Details

Description

Spelproblem hos unga personer i socialt utsatta miljöer i Malmö. Därutöver en nationell web-undersökning av tidiga spelproblem och spelberoende, samt riskabelt dataspelsbeteende. Ett samarbete med High stakes-projektet, ungdomshuset Flamman, Malmö.
StatusFinished
Effective start/end date2017/02/012018/02/01