Språklig progression i Sfi-utbildningen

Project: Research

Project Details

Description

I projektet undersökte jag ett antal sfi-läromedel utifrån två olika perspektiv. Det ena var hur lärandemålen i läromedlen följde processbarhetsteorins prediktioner om morfosyntaktisk utveckling och det andra hur processbarhetsstadierna speglades i den ökade svårighetsgraden i den textuella inputen. Resultaten visade en viss överensstämmelse med de naturliga inlärningsgångarna men också en variation mellan läromedlen som implicerar att begrepp som ”progression” definieras olika, vilket i sin tur kan påverka inlärningen för eleverna.
StatusFinished
Effective start/end date2012/08/152016/06/10

UKÄ subject classification

  • Humanities