Studie om dataanvändning och databehov relaterade till stora olyckor och kriser

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Målet med studien är att ta fram en kunskapsöversikt och kartläggning av
behov och användning av data relaterat till stora olyckor och kriser som ett
underlag för MSB i fortsatt planering och arbete med insamling och
användning av sådana data.
Short titleMSB Data för Krishantering
StatusFinished
Effective start/end date2020/12/012021/03/31