Surgery for Primary Hyperparathyroidism in Patients Older Than 65 Years Compared with Follow-up

Project: Research

Project Details

Description

RCT (single center); NCT01087619
Operation jämfört med uppföljning hos patienter med pHPT äldre än 65 år, med joniserat calcium <1.50 mmol/L, utan osteoporos och med serum kreatinin under 160 ukat/L. Primär endpoint är förbättring av bendensitet.

Layman's description

Mild primär hyperparathyroidism är vanligt, speciellt hos äldre kvinnor. Studien avser att klarlägga värdet av operation jämfört med uppföljning vad gäller förbättring av skelettet hos patienter äldre än 65 år och med måttligt förhöjt kalciumvärde.
AcronympHPT65
StatusNot started