Project Details

Description

AUDEA är ett fyraårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt, finansierat av TSI Lunds universitet, som handlar om syntolkning och tillgänglig information. Projektet genomförs i samarbete mellan forskare från HT-fakulteterna, Samhällsvetenskapliga och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet samt med externa partners från myndigheter, organisationer och näringslivet. Projektet fokuserar på tre delmål:
(1) Tvärvetenskaplig forskning kring hur seende och blinda personer bearbetar information från myndighets- och informationsfilmer och hur blinda personer förstår och upplever syntolkning av visuella scener i informationsfilmer
(2) Utveckling och testning av forskningsbaserade riktlinjer för syntolkning av myndighets- och informationsfilmer
(3) Utveckling och testning av ett digitalt verktyg som stödjer syntolkning av myndighets- och informationsfilmer.

AUDEA is a four-year interdisciplinary collaboration research project, financed by TSI Lund university, on Audio description and accessible information. The project will be carried out in collaboration of LU researchers from cognitive science, psychology and medicin and in collaboration with external partners from authorities, organisations and businesses. The project focuses on three sub-goals: (1) Interdisciplinary research on how sighted and blind people process short information films and how blind people understand and experience audio description (AD) of visual scenes in information films; (2) Development and testing of research-based guidelines for the language- and genre-specific AD of information films and (3) Development and testing of a digital tool that supports AD of information films.

AcronymAUDEA
StatusActive
Effective start/end date2021/12/012025/06/30

Collaborative partners