The Dystopian Trilemma. Totalitarianism as Idea, State and Structure in Swedish Postwar debates

Project Details

Layman's description

1900-talets ideologiska drama mellan fascism, socialism och liberalism kan tolkas på olika sätt. Alla tre har utgjort statsbärande ideologier, och företrädare för de tre tycks skylla varandra för skilda övergrepp. Med begreppet totalitarism som prisma kan detta meningsammanhang och dess förändring i svensk kulturdebatt studeras. Vilka historiska erfarenheter har skapat meningsbärande dystopier?
StatusFinished
Effective start/end date2008/09/012012/12/31