The evolution of musicality: synchronisation behaviours and rhythm perception in chimpanzees

Project: Research

Project Details

Description

Musicality - the ability to enjoy and produce music - is a human universal, grounded on a suite of biological and cognitive mechanisms. The individual, social and therapeutic benefits of music are multiple and uncontroversial, yet there is little agreement about how and why human musicality evolved. While modern musical uses may not entirely reflect the evolutionarily old contexts that promoted proto-musicality, many modern benefits of music are connected to the pleasure that arises from rhythmic synchronization of bodies to a musical beat or to other bodies. Excitingly, there are now indications that rhythmic abilities (RAs) may not be uniquely human, as previously claimed. Current evolutionary theories of musicality increasingly agree that RAs constitute the most ancient component of musicality, and urgently demand cross-species, comparative empirical research. Indeed, extant evidence from nonhuman species is highly limited. To provide the empirical data needed to confirm or refute evolutionary theories of musicality, our project will systematically examine the presence, range and complexity of RAs in our closest genetic relative, the chimpanzee. Informed by our own recent research and pilot data, the project will address questions regarding the range of latent perceptual RAs and the social antecedents and consequences of RAs. The project relies on observational and experimental studies, and uses novel methodological paradigms that rely on non-invasive remote eye-tracking.

Layman's description

Musikalitet - förmågan att njuta av och skapa musik - är en universell egenskap hos människor, involverandes flera biologiska och kognitiva mekanismer. De privata, sociala och terapeutiska fördelarna med musik är många och välkända, men det finns inte någon konsensus kring hur och varför människans musikalitet har utvecklats. Även om moderna användningsområden för musik inte kan tänkas återspegla de sammanhang som evolutionärt främjade proto-musikalitet, kan många moderna fördelar med musik härledas till det välbehag som uppstår vid rytmisk synkronisering av kroppen till en musikalisk takt eller till andra kroppar.
Man har tidigare hävdat att rytmiska förmågor (RF) varit unikt mänskliga, men nyupptäckta indikationer på RF hos djur gör det troligt att RF utgör de äldsta komponenterna i musikalitet. Detta möjliggör konsensus i de evolutionära teorierna. Men bevisen för RF hos djur är begränsade. Mer forskning kring RF som inbegriper direkta jämförelser mellan arter krävs.
För att besvara denna kritik kommer vårt projekt systematiskt undersöka förekomst, omfattning och komplexitet av RF i vår närmaste genetiska släkting, schimpansen. Med utgångspunkt i våra tidigare observationer och pilotdata kommer vi behandla frågeställningar gällande graden av latent perceptuell RF, samt studera de sociala orsaker och konsekvenser RF har. Projektet bygger på både observationella och experimentella studier, och använder metodologiska paradigm baserade på ickeinvasiv
ögonrörelsemätning.
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012021/12/31

UKÄ subject classification

 • Humanities
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Nature Beats: the What, Why and How of Animal Rhythmic Behaviours

  Gabriela-Alina Sauciuc (Organiser), Tomas Persson (Organiser), Elainie Alenkær Madsen (Organiser), Lara Burkhardt (Contributor), Rasmus Bååth (Contributor), Dena Clink (Contributor), Michael Greenfield (Contributor), Morgan Gustison (Contributor), Yuko Hattori (Contributor), Marisa Hoeschele (Contributor), Henkjan Honing (Contributor), Adriano Lameira (Contributor), Edward Large (Contributor), Björn Merker (Contributor), Marco Maiolini (Contributor), Andrea Ravignani (Contributor) & Jennifer Schneider (Contributor)

  2022 May 102022 May 12

  Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

  File