The importance of biomechanical restoration for total hip arthroplasty

Project: Dissertation

Project Details

Description

BackgroundInferior placement and sizing of a hip prosthesis increase the risk of mechanical failure and early loosening. Can we avoid detrimental stem orientation by restoring the original hip anatomy, and will it benefit function and increase survival of total hip arthroplasties? Preoperative hip templating can anticipate the size and position of the planned implant but is three-dimensional (3D) templating better than the commonly used 2D templating for predicting stem and cup size and neck length? To be able to measure and evaluate hip anatomy pre- and postoperatively after total hip arthroplasty, we need a validated tool of measurement. We used a semiautomated 3D templating software based on low-dose CT scans for proximal hip anatomy evaluation. We collaborated in the development and validation of these measurements. We wanted to evaluate the effect of change in hip anatomy on change in gait pattern as this is not well described in current literature. Apart from this, we report an unexpected finding during a study comparing the migration of modular vs. standard hip stems.

Layman's description

Operationen är till för patienter med kraftig smärta som skapar lidande och därmed nedsatt livskvalitet. Vi forskar kring verktyg som krävs för att skapa rätt anatomi, kraftflöde och biomekanik. Därmed kommer vi att kunna tillgodose de större krav på funktion som yngre patienter har, och därmed underlätta deras återgång till ett normalt livsmönster.
När en patient erbjuds att få en höftprotes inopererad p.g.a. handikappande smärta och värk måste densamme ta ett väl grundat beslut. Som läkare kan man aldrig lämna garanti till patienter om gott resultat trots att det handlar om beprövade, väletablerade kirurgiska behandlingar. Det är läkarens ansvar att förklara och informera om för- och nackdelar samt risker för kända komplikationer. Det är sedan alltid patienten själv som tar beslut till vidare operationsplanering.
I sjukvården har man varit restriktiv att operera yngre patienter med tidig artros i höften eftersom det inte följer någon garanti på hur länge protesen kommer att hålla. Yngre och mer aktiva patienter sliter ut sin protes betydligt fortare. Det är just detta slitage, troligen på mekanisk grund som är de främsta orsakerna till att proteserna lossnar. Med tiden har vi utökat vår kunskap och teknik samt som proteskomponenterna blivit allt mer slitstarka och bättre. Detta har lett till förlängd hållbarhet av protesdelar som gör att vi kunnat erbjuda dessa operationer till allt yngre patienter.
Yngre patienter har dock högre krav till återställd funktion d.v.s. att kunna springa, spela tennis, vandra i berg, åka skidor etc. Återgång till normalt livsmönster både inom sin fritid och inom sitt arbete. Vårt mål är att med fortsatt forskning kunna optimera de rent biomekaniska (funktionella) förutsättningarna vid höftproteskirurgin och därmed förbättra resultaten. Vi gör detta genom att noggrant återställa den anatomi som är individuell för patienten i fråga.
Vi är idag mycket nära att räkna fram ett index som visar exakt hur en höftprotes ska sitta i förhållande till patienternas individuella anatomi och därmed biomekanik. När vi har nått vårt mål kommer artrospatienter att få bättre förutsättningar för en hållbar aktivitetsnivå som gynnar dom och deras fortsatta livskvalitet.
Vi använder de mest exakta mätmetoder som finns för dylika analyser. Med hjälp av dessa mätmetoder kan vi följa hur höftprotesen rör sig med tiden. Dessa små rörelser är till viss del naturliga för protesen men kan också hjälpa oss att förutspå när en protes är på väg att lossna. I vissa fall leder lossningen till stort lidande med smärta och ständig värk i höften. Om operation blir då snart ett faktum. Det är just denna lossning vi vill kunna undvika med hjälp av vår forskning. Med hjälp av mätmetoden som vi använder kan vi förutspå proteslossning och undersöka orsaksmönstret.
Vi har sett att en protes kan motstå olika stressmoment om den är placerad på ett rätt sätt. Det finns många faktorer, t ex vinklar och hävarmar, att ta hänsyn till. För att mäta dessa, samt andra variabler av intresse använder vi ett nytt unikt CT-baserat, tre-dimensionellt (3D), mätprogram (Ortoma Plan). Med denna mjukvara kan vi med stor noggrannhet placera in och mäta protesläget i förhållande till patientens individuella höftanatomi och även mäta uppnått resultat efter operationen.
Vi använder oss också av en banbrytande 3D-gånganalys som visar hur gångmönstret förändras hos patienter som opereras med höftprotes. Förbättras gångmönstret mer hos patienter som fått sin individuella anatomi återställd? Patienterna följs även rent kliniskt samt med frågeformulär för livskvalitet.
StatusFinished
Effective start/end date2010/06/012020/09/16

Free keywords

 • 3D data
 • Computer Tomography
 • biomechanics
 • 3D gait analysis
 • Global Offset
 • Femoral Offset
 • Acetabular Offset
 • Anteversion
 • Total hip arthroplasty
 • Total hip replacement
 • Femoral neck anteversion
 • Anatomical restoration
 • 3D templating
 • Radiostereometric analysis