The Neolithic Manifesto: the formation of society in south-west Scania during the fourth millenium BC.

Project: Dissertation

Project Details

Layman's description

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag samhällets organisation och förändring under tidig- och mellanneolitikum i sydvästra Skåne utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Vad innebar den neolitiska revolutionen och hur påverkades de sociala relationerna? Vad säger oss monumentalbyggen som t.ex. megalitgravar och palissadanläggningar om samhällsstruktur och människors levnadsvillkor?
StatusActive
Effective start/end date2009/09/012023/06/30

UKÄ subject classification

  • Humanities