The post-antibiotic era: public perceptions on antibiotic resistance

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojektet Den postantibiotiska eran: folkliga föreställningar om antibiotikaresistens undersöker vilka olika diskurser och tankefigurer allmänheten använder för att förhålla sig till komplexa och mångtydiga förhållanden mellan antibiotika, resistenta bakterier, en postantibiotisk framtid och egen eller familjemedlems hälsa. Utgångspunkten arbetet är att med intervjustudier, folklivsundersökningar (Folklivsarkivet) och analys av diskussioner i olika forum på
Internet (FlashBack och FamiljeLiv), fånga hur enskilda individer i samhället resonerar kring antibiotika och resistenta bakterier när det kommer till den egna hälsan och risken för ohälsa.
Short titleThe post-antibiotic era II
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012018/05/31