The role of regional anchors in industrial growth and transformation

Project: Research

Project Details

Description

Projektet fokuserar på s.k. regionala ankare och deras förmåga att bidra till tillväxt samt bryta inlåsnings- och stigbundenhetstendenser i regionala branscher. Regional stagnation och därpå följande problem med växande ekonomiska och sociala klyftor uppmärksammas inom t.ex. EU och adresseras bl.a. genom sociala utvecklingsmål för ekonomisk tillväxt, innovation och infrastruktur, samt hållbara samhällen. En förutsättning för att nå flera av dessa mål är dock förståelse för vad som gör regioner och sektorer framgångsrika och kapabla till omvandling och förnyelse. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa ansatser studeras regionala ankares övergripande mönster samt lokal dynamik.

Layman's description

Projektet fokuserar på s.k. regionala ankare och deras förmåga att bidra till tillväxt samt bryta inlåsnings- och stigbundenhetstendenser i regionala branscher. Regional stagnation och därpå följande problem med växande ekonomiska och sociala klyftor uppmärksammas inom t.ex. EU och adresseras bl.a. genom sociala utvecklingsmål för ekonomisk tillväxt, innovation och infrastruktur, samt hållbara samhällen. En förutsättning för att nå flera av dessa mål är dock förståelse för vad som gör regioner och sektorer framgångsrika och kapabla till omvandling och förnyelse. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa ansatser studeras regionala ankares övergripande mönster samt lokal dynamik.
StatusFinished
Effective start/end date2020/09/012023/08/31

UKÄ subject classification

  • Economics and Business
  • Economic Geography

Free keywords

  • regional anchors
  • anchor firm
  • innovation system