The use of Genomics and Proteomics for the Detection and Prevention of Cardiometabolic Disease

Project: Dissertation

Project Details

Description

By taking advantage of some of the largest cohorts in the world with plasma biobanks the applicant aims to reduce the incidence of diabetes and CVD complications by (1) improving CVD and diabetes risk prediction and (2) identifying mechanisms causally related to diabetes and CVD development in order to provide novel targets for drug therapy and targeted life style interventions for use in primary prevention.

Layman's description

BAKGRUND
Diabetes och hjärtkärlsjukdom ökar dramatiskt i förekomst och utgör inte bara ett stort lidande för patienten utan är även en av de största utmaningarna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.
Det epidemiologiska sambandet är mycket starkt mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom men de nuvarande förklaringsmodellerna bakom sambandet är otillräckliga.

MÅLSÄTTNING
1) att identifiera nya biologiska mekanismer med orsakssamband till diabetesrelaterad hjärtkärlsjukdom vilka kan utgöra nya behandlingsmål för läkemedel

2) att hitta bättre modeller för riskvärdering, och därmed möjlighet till förebyggande insatser, i befolkningen.

ARBETSPLAN
Forskningen baseras på Malmö Kost Cancer studien(n=3,734), Malmö Förebyggande Medicin studien(n=18,240) och VARA studien(n=1053).
Genom att studera den genetiska profilen, proteiner relaterade till olika aspekter av diabetes och hjärtkärlsjukdom samt hjärtultraljudsutseendet hos dessa individer tillsammans med klinisk uppföljningsdata avseende hjärtkärlsjukdom och dödlighet hoppas vi kunna identifiera nya sjukdomsmekanismer och skapa bättre verktyg för att förutse och behandla sjukdom.

BETYDELSE
Studierna som ingår i projektet tillhör de största och bäst kartlagda i världen vilket tillsammans med en omfattande och innovativ forskningmodell ger oss goda möjligheter att skapa bättre verktyg dels för att identifiera de individer med högst risk och som har störst nytta av tidigt insatt behandling och ändrade livsstilsvanor och dels för att upptäcka nya sjukdomsmekanismer med ökad förståelse och potentiellt nya behandlingar
StatusFinished
Effective start/end date2015/02/022020/02/02

Funding

  • Maggie Stephens stiftelse
  • Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

UKÄ subject classification

  • Cardiac and Cardiovascular Systems
  • Endocrinology and Diabetes