Project Details

Description

Bakgrund
Natural Killer (NK) -celler representerar en distinkt celltyp som är ansvarig för att förebygga cancer och NK[1]celldefekter är förknippade med ökad risk för cancer. NK-celler hos patienter med leukemi är färre och brister i sin funktion; mekanismerna bakom dessa defekter är emellertid inte väl karakteriserade. Det är fortfarande okänt om NK[1]cellers utveckling och funktion redan är påverkade vid sjukdomens förstadier. Resultat från våra studier, där en mussjukdomsmodell används, tyder starkt på att defekt NK-cellutveckling och funktion förekommer redan vid förstadium till leukemi.

Vad handlar projektet om?
I dessa studier kommer vi att fokusera på två typer av blodcancer : myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi. I olika sjukdomsstadier, hos patienter och i mussjukdomsmodellen, kommer vi att undersöka hur immunförsvaret är påverkat vid sjukdomsprogress och hur cancerceller undkommer immunsvaret. Vi kommer att identifiera mekanismer bakom sjukdomsinducerade defekter i NK-celler, och hur detta påverkar försvaret mot cancerceller. Detta projekt handlar om att karakterisera interaktioner mellan immunförsvaret och cancerceller. Genom att förstå detta hoppas vi kunna hjälpa till att utveckla nya behandlingar för att hämma blodcancer

Vilka mål/förhoppningar finns för projektet?
Målet med dessa studier är att: 1) definiera regulatoriska vägar som är viktiga för NK-celler; 2) identifiera förändringar i utveckling och funktion hos NK-celler som induceras av leukemiutveckling; och 3) förstå effekterna av de tidiga sjukdomsstadierna för utveckling av NK-celler och deras regulatoriska gennätverk . Klargörande av mekanismerna bakom NK-celldefekter, som induceras av blodcancer kommer att vara avgörande för att utveckla ny behandlingsmetoder för att korrigera NK-cellbrister och återställa NK-cellaktivitet. Vår nya cellmodell för humant förstadium till leukemi kommer att möjliggöra testning av dessa behandlingsstrategier.

I korta drag, vad går projektet ut på?
Vi vill använda specifika genuttrycksanalyser för att identifiera regulatoriska vägar som är viktiga för NK-celler. Vi kommer också undersöka hur NK-cellutveckling, funktion och regulatoriska nätverk är påverkad i olika sjukdomsstadier i vår mussjukdomsmodellen och hos patienter med förstadium till leukemi. Med hjälp av en pluripotent stamcells (iPSC)-teknik och genredigering kommer vi att ta fram en ny cellmodell för humant förstadium till leukemi, det vill säga iPSCs-cellinjer (som bär, eller inte, leukemimutationer), för att undersöka förändringar i NK-celler vid sjukdomsförstadier, för att sen kunna testa behandlingsmetoder
StatusActive
Effective start/end date2023/01/012025/12/31

Funding

  • Cancerfonden

UKÄ subject classification

  • Hematology
  • Cancer and Oncology