Ungsocialisterna och fiktionen. Politik och skönlitteratur under det tidiga 1900-talet

Project: Dissertation

Project Details

Layman's description

I min avhandling undersöker jag fiktiva texter som förekom i anslutning till det socialistiska ungdomsförbundet under 1900-talets första decennier. Vid denna tid var skönlitteraturen inte ovanlig inom politiska sammanhang och ungsocialisterna använde ofta litterära framställningar i sina tidningar. Detta samspel mellan fiktion och politik står i centrum för studien.

När man läser nummer av det socialistiska ungdomsförbundets tidning Brand från 1900-talets början, slås man av mängden bidrag med skönlitterär utformning. Istället för att i egenskap av ett politiskt förbunds huvudorgan enbart innehålla nyhetsartiklar eller argumenterande politiska texter, fylldes tidningens spalter med fiktiva framställningar i skilda former. Ungsocialisterna som kring sekelskiftet 1900 verkade inom – och senare utanför – det svenska socialdemokratiska partiet, framstår följaktligen som en grupp som särskilt starkt satsade på litteraturen och använde den i sin verksamhet.

Sammansmältningen mellan skönlitteratur och politik var synbarligen centralt för den ungsocialistiska gruppen och skönlitteraturens förmåga att förmedla effektfulla symboler och laddade dramatiska berättelser utnyttjades flitigt. Inte bara de politiska budskapen utan kanske i högre grad fiktionaliseringen av dessa budskap, blir därmed intressanta att studera med utgångspunkt i ungsocialistiska noveller och dikter. Om skönlitteraturen erbjöd ett speciellt utrymme för berättande, hur utnyttjades då detta utrymme och till vad? Vilka världar valde man att skapa inom skönlitteraturen och vilka möjligheter fanns det att formulera sig? Av intresse är följaktligen hur fiktionen kunde laddas politiskt, men också hur användandet av skönlitteratur påverkade ett politiskt sammanhang.
StatusFinished
Effective start/end date2008/09/012012/12/31