Uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne

Project Details

Description

Uppföljning av mobilt vårdteam i samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende multisjuka individer. Utvärdering sker utifrån ett process-, kvalitets- och kostnadsperspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date2017/04/012020/12/31