Ups and Downs in Mental Health-En ny flexibel vård och stödmodell för ökad hälsa och fungerande i vardagen bland personer med alarmerande och komplexa mbehov av psykisk hälsa

Project: Research

Project Details

Layman's description

Idag finns ingen vård och stödmodell för personer med komplexa och växelvis akuta psykiatriska behov med inslag av självskadebeteende och hög risk för självmord. De är i desperat behov av både krishantering och kontinuitet i vård och stöd som gynnar deras hälsa och förmåga att delta i vardagslivet. Dessa omständigheter kräver en radikal förändring av perspektiv och en ny vård och stödmodell för brukare inom allmänpsykiatrisk vård.

Ett multidisciplinärt team mellan psykiatri och kommun skapas för att dagligen samverka kring intensifieringen av vården, som skalas upp och ner utifrån användarnas behov vid kritiska tidpunkter och i förhållande till den personliga återhämtningen. Det innebär en sömlös vård där relationen mellan brukaren och behandlare inte bryts genom olika händelseförlopp.

Det övergripande målet är att bidra med kunskap om flexibel ACT i Sverige. Planen är att genomföra när finansiering erhålles. För närvarande bedriver vi en participatorisk studie för att förstå glappet mellan aktuell psykiatrisk vård inom allmänpsykiatrin och den flexibla vårdmodellen Flexible Assertive Community Treatment. Dessutom inleder vi en feasibility studie hösten 2019.

StatusActive
Effective start/end date2020/01/01 → …

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Region Skåne
  • Lund Municipality
  • Samordningsförbundet Helsingborg

Funding

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)
  • Swedish Research Council

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences