Utvärdering av ankomstprognoser för tåg

Project: Research

Project Details

Description

Det finns idag flera olika sätt att göra ankomstberäkningar för tåg, till exempel manuella beräkningar, automatiska beräkningar med digital graf som grund och AI-lösningar så som AIRT och TrainBrain. Men hur bra är beräkningarna och i vilka situationer är den ena eller den andra mest tillförlitlig? Detta projektförslag syftar till att jämföra och utvärdera olika metoder för ankomstberäkningar för tåg med målet att öka kunskapen om styrkor och svagheter med de olika metoderna, till exempel i vilka situationer som metoderna ger mest tillförlitliga beräkningar. Vi sammanställer prognoser från flera olika källor, och utvärderar dem dels med etablerade metoder, och dels med skräddarsydda mått som vi tar fram tillsammans med trafikledare, informatörer och andra i branschen. Meningen är att hjälpa förmågan Tågprognos att välja bästa prognosmodell under omständigheterna, och därmed ge resenärer och andra bästa möjliga information, och i förlängningen ge fler nöjda resenärer och en minskad osäkerhet under störda lägen.
AcronymUATP
StatusFinished
Effective start/end date2022/10/032023/12/31

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • Transport Systems and Logistics