Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Miljökompensation innebär att en verksamhetsutövare gottgör för intrång eller skada på miljön och kan liknas med polluter pays principle. Krav på miljökompensation har funnits i Miljöbalken i cirka 15 år och används i flera länder runt om i världen. I den här rapporten har vi kartlagt och analyserat miljökompensationsåtgärder som har vidtagits vid väg- och järnvägsprojekt. Vi har även beskrivit terminologi, lagkrav, principer och metodologi kopplade till miljökompensation, och gett en översiktlig omvärldsbeskrivning av miljökompensation i och utanför Sverige. Den övergripande målsättningen är att öka kunskapen om miljökompensation inom väg- och järnvägssektorn, och att föreslå olika vägar för hur Trafikverket kan utveckla användandet av miljökompensation.
StatusFinished
Effective start/end date2013/01/012013/12/01

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Swedish Transport Administration (Project partner)
  • Swedish University of Agricultural Sciences (Project partner)

Funding

  • Swedish University of Agricultural Sciences