WASP Professor Package: Cognitive Robots for Manufacturing

Project: Research

Project Details

Description

The high level objective of this research is to develop a robots with the ability to see and think on its own so that it can make workers in factories more productive, and making robots as easy to use for workers.

The project is financed by Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Layman's description

Minns du livet före Mac OS och Windows, iOS och Android? Datorerna var komplicerade att använda. De krävde kurser om hur man använder dem, och användarna var tvungna att anpassa sig till komplicerade datorspråk. Idag har framsteg i hårdvara och mjukvara gjort den mest komplicerade tekniken tillgänglig för alla, och produktiviteten i verksamheten har ökat oerhört. Smartphonen, som är det senaste evolutionära steget från datorn, blev vår personliga assistent. Kommer det att vara möjligt att upprepa en sådan framgångshistoria med robotar? Kan robotar bli personliga assistenter som är ännu bättre än telefonen? Kan vi använda robotar för att göra vårt arbete ännu mer produktivt än vad en dator kan?

Det finns en uppenbar skillnad mellan en robot och en smartphone. Om smartphonen är begränsad till internet och endast kan visa information på skärmen, kan roboten faktiskt göra ett verkligt fysiskt arbete. Det betyder att vi skulle kunna använda den för arbeten som vi människor finner för stressiga, för tråkiga eller till och med för ohälsosamma eller farliga. Men det betyder också att roboten måste kunna se och tänka. Om vi ber roboten att hämta en stol, hur vet roboten vad en stol är? Hur vet roboten var den ska leta efter stolen? En annan skillnad mellan en smartphone och en robot: När vi människor använder en smartphone använder vi den för att få tillgång till information som kan vara långt borta, men vi använder fortfarande vår egen hjärna för att tolka resultaten. Roboten behöver emellertid en egen ”hjärna” för att tolka vad den ser och hur den ska göra någonting.
StatusNot started