Äldres och funktionshindrades behov i kollektivtrafiken. Probleminventering och nulägesbeskrivning

Research output: Book/ReportReportResearch

Original languageEnglish
PublisherLunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Number of pages64
VolumeBulletin 148
Publication statusPublished - 1997

Publication series

NameBulletin 148 / 3000
VolumeBulletin 148
ISSN (Print)0346-6256

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Cite this