Årsbok 2018: Socialhögskolan, Lunds universitet

Amina Abboud, Jan Abrahamsson, Peter Andersson (Contributor), Maria Bangura Arvidsson, Staffan Blomberg, Elisabeth Carlstedt, Emelie Dahlström, Per Gunnar Edebalk, Per Gunnar Edebalk (Editor), Joakim Grina, Tove Harnett, Lars Harrysson, Lars Harrysson (Editor), Patrik Hekkala, Patrik Hekkala (Illustrator), Håkan Jönson, Leili Laanemets, Carina Olsson (Contributor)

Research output: Book/ReportReportResearch

1668 Downloads (Pure)

Abstract

Socialhögskolans årsbok ger en liten inblick i vad vi gör och vi hoppas att den bidrar till att presentera utsnitt från vår verksamhet på ett trevligt och samlat sätt. Årsboken som är Socialhögskolans tredje uppmärksammar inte bara det som skett på Socialhögskolan under 2018. Den uppmärksammar även att 2018 var året då svensk äldreomsorg fyllde 100 år.

Årsbokens gästredaktör Per Gunnar Edebalk inleder därför bokens forskningsavsnitt med att i år skriva om just hundraåringens historia. Det är inledningen på ett avsnitt där flera forskare vid Socialhögskolan bjuder på bidrag som lyfter fram aspekter av äldreomsorg och åldrande.

Håkan Jönson och Tove Harnett resonerar om de begrepp som omgärdar äldreomsorgens möten och organisering sett i ett socialt arbetets perspektiv. De två har även skrivit en artikel om huruvida behov ska ses annorlunda mellan grupper bara för att man passerat en viss ålder.

Däremellan presenteras en text av Erika Werner som låter oss möta frågor kring en sviken generation, här genom ett möte med Agnes, som hamnade mitt i skarven när pensionssystemet reformerades. Elisabeth Carlstedt presenterar en text om hur äldreomsorgens särskilda boenden arbetar i relation till Socialtjänstlagens direktiv om meningsfullhet och värdighet, och hur svårt det är.

Lars Harrysson presenterar därefter ett avsnitt om två forskningsprojekt som han och Erika Werner gjort där fokus har legat dels på pensioner för personer i ekonomiskt utsatta grupper, speciellt med migrantbakgrund, dels om hur tro och äldreomsorg samspelar, eller inte. Äldreomsorgsavsnittet avslutas sedan med en intervju som Patrik Hekkala gjort med Peter Andersson som startade kursen socialt arbete med äldre och med Tove Harnett som tagit över och fortsatt utvecklingsarbetet till dags datum.

Årsboken avslutas sedan med fyra texter. En av Amina Abboud, snart färdig socionom, som skriver om sina erfarenheter av och i uppsatsskrivandet. Sedan en där vi får möta Carina Olsson som arbetat hos oss länge, men som faktiskt arbetat vid universitetet i 40 år 2018. Emelie Dahlström, Joakim Grina och Jan Abrahamsson ger sedan en bakgrundsteckning till en hos Socialhögskolan verksam social accelerator, SoPact. Som avrundning finner du sedan lite mer information om vår verksamhet här vid Socialhögskolan.
Original languageSwedish
PublisherSocialhögskolan, Lunds universitet
Number of pages75
Volume2019:2
ISBN (Print)978-91-7753-990-2
Publication statusPublished - 2019 Apr 10

Publication series

NameResearch Reports in Social Work
PublisherSocialhögskolan, Lunds universitet
No.2
Volume2019

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this