Överlappningen mellan dataskydd och marknadsrätt: Dataskyddsförordningens tillämpning på marknadsföring och marknadsrättens tillämpning på kommersiell personuppgiftsbehandling

Hajo Michael Holtz, Jonas Ledendal

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Digitaliseringen gör det möjligt för näringsidkare att utveckla nya affärsmodeller, upptäcka nya marknader och att rationalisera sina verksamheter.
En viktig aspekt i denna utveckling utgör att samla in, behandla och på olika sätt utnyttja personuppgifter av såväl befintliga som presumtiva kunder. Av den anledningen existerar ett naturligt samband mellan personuppgifter och näringsverksamhet och från ett juridiskt perspektiv en överlappning mellan rättsområdena dataskydd och marknadsrätt. Den här artikeln analyserar denna överlappning närmare. I artikeln görs en undersökning av såväl dataskyddsförordningens tillämpning på olika marknadsföringsåtgärder som marknadsrättens tillämpning på kommersiella personuppgiftsbehandlingar.
Original languageSwedish
Pages (from-to)140-169
Number of pages30
JournalSvensk Juristtidning
Issue number2
Publication statusPublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)

Cite this