Aerosolsammansättning i ett renluftsområde

Hans Lannefors, Hans-Christen Hansson, Roland Akselsson, Mats Bohgard, Lennart Granat, Thomas B Johansson, Bertil Rudell, Sven A E Johansson

Research output: Book/ReportReportResearch

43 Downloads (Pure)

Abstract

Aerosolsammansättningen i ett renluftsområde i Mellansverige (Velen) har studerats under en årscykel. Aerosolpartiklarna har uppdelats efter aerodynamisk storlek i 7 fraktioner. Varje fraktion från 113 provtagningstillfällen har analyserats m a p svavel och tungmetaller m h a partikelinducerad röntgenstrålning s k PIXE-analys.
Resultaten påvisar variationer i ämneskoncentrationer mellan enskilda mättillfällen omspännande två storleks ordningar. Årsmedelkoncentrationerna ligger på samma nivå som i rural miljö i Bolivia, Canada, Norge och Schweiz. Jämfört med motsvarande koncentrationer i urban miljö (Köpenhamn m fl storstäder) är tungmetallkoncentrationerna en till två storleksordningar (svavelkoncentrationen endast en faktor tre) lägre i Velen. Inga påtagliga säsongsvariationer kunder spåras varken för antropogent eller naturligt bildade ämnen.
Klassificering av mättillfällena efter luftmassans historia kunde förklara mycket av de stora koncentrationsvariationerna. Grundämneskoncentrationerna var mellan en faktor 2 och 10 högre i luftmassor som kom från den europeiska kontinenten eller Storbritannien jämfört med de som kom norrifrån. Lägst var koncentrationerna i luftmassor som kom från Nordatlanten eller Norska Havet. Svavelkoncentrationerna visade störst beroende av luftmassans historia.
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet, Institutionen för Kärnfysik
Number of pages120
VolumeLUTFD2/(TFKF-3021)/1-120
Publication statusPublished - 1979

Publication series

NameSlutrapport för anslag SNV 7-147: projekt "Aerosolsammansättning"
VolumeLUTFD2/(TFKF-3021)/1-120

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Ergonomics and Aerosol Technology (011025002), Nuclear Physics (Faculty of Technology) (011013007), The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) (011026001)

Subject classification (UKÄ)

  • Subatomic Physics
  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • aerosols
  • clean air areas in Sweden
  • particle size fraction
  • elemental composition

Cite this