Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

81 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa hur kommunal och privat hemtjänstpersonal resonerar om varandras verksamheter i utförandet av biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen. Studien är baserad på 28 öppna, semistrukturerade intervjuer med hemtjänstpersonal i kommuner som infört kundval.

Resultatet visar att hemtjänstpersonalen, verksamhetsformerna emellan, utvecklar både allianser och polarisering, såväl som en tilltagande insikt om vikten av att
samordna sig. Dessa tre förhållningssätt kommer till uttryck genom tillämpningen av en idealiserande, en kontrasterande och en mobiliserande retorik.

I praktiken kan detta, bland hemtjänstpersonal i kommuner som infört kundval, bidra till en ökad benägenhet att formulera likheter och skillnader mellan verksamheter, vilket i sin tur kan inverka på hur hemtjänstverksamheter
förhåller sig till varandra och hur de omtalar både sig själva och ”de andra” inför omsorgstagarna.
Original languageSwedish
Pages (from-to)5-16
Number of pages11
JournalÄldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning
Volume2
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2022 Mar 11

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this