Allmänhetens uppfattning kring användandet av övervakningskameror på gator och torg, augusti 2017

Research output: Other contributionWeb publication/Blog postPopular science

Abstract

Under andra veckan av augusti genomfördes 1000 telefonintervjuer på temat allmänhetens attityd till användandet av övervakningskameror på gator och torg. 90% av allmänheten svarade positivt när de ställdes frågan ”Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats?” uppdelat på 49% som ställde sig mycket positiva och 41% som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72% av de tillfrågade att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag, medan 3% uttryckte en önskan om färre övervakningskameror. Undersökningen innehöll även om frågor om relationen mellan kameraövervaknings på allmän plats och personlig integritet.
Original languageSwedish
PublisherLusax security informatics
Number of pages3
Publication statusPublished - 2017 Oct 2

Subject classification (UKÄ)

  • Information Systems, Social aspects

Cite this