Abstract

I detta kapitel i boken Geografisk information Behandling beskrivs och behandlas metoder för hur geografisk data analyseras. Kapitlet omfattar såväl geografisk teori som exempel på tillämpningar.

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper.

Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I insamlingsdelen beskrivs hur man anger en position genom att koppla ett koordinatsystem till jordytan. Därefter beskrivs de vanligaste metoderna att samla in geografiska data som satellitbaserade positioneringssystem, flygfotografering, satellitbaserad fjärranalys och laserskanning. Lagringsdelen behandlar hur dessa data lagras i databaser och distribueras via webben. Analysdelen innehåller beskrivningar av de vanligaste analysmetoderna samt kvalitetsfrågor. Resultatet av en geografisk analys visualiseras oftast i form av kartor, vilket är temat för den sista delen av boken.

Denna sjunde upplaga har uppdaterats med nya aktuella tillämpningsexempel. Dessa är i denna upplaga beskrivna tillsammans med de teoretiska beskrivningarna för att stärka kopplingen mellan teori och tillämpningar. Dessutom har beskrivningen av webbtillämpningar utökats och utgör nu ett eget kapitel, och även texten om webbvisualiseringar har stärkts i kartografikapitlet. Vidare har det tillkommit beskrivningar av nya mättekniker samt texter om lagring, analys och visualisering av 3D geografiska data.

Original languageSwedish
Title of host publicationGeografisk informationsbehandling:
Subtitle of host publicationteori, metoder och tillämpningar
EditorsLars Harrie
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter8
Pages215-272
Number of pages57
Edition7:1
ISBN (Print)978-91-44-13174-0
Publication statusPublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Physical Geography
  • Earth and Related Environmental Sciences
  • Climate Research
  • Human Geography
  • Social and Economic Geography

Cite this