Analys av sju riksdagspartiers klimatpolitik utförd av klimat- och omställningsforskare: Sveriges klimatpolitik inför riksdagsvalet 2022 enligt Researchers’ Desk

Kimberly Nicholas, Maria Wolrath Söderberg, Jessika Luth Richter, Svetlana Gross, Erik Pihl, Åsa Kasimir Klemedtsson, Wim Carton, Thomas Hahn, Alasdair Skelton

Research output: Book/ReportReportPopular science

Abstract

● Syftet med denna rapport är att ge forskares analys av riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet 2022.
● Alla som har bidragit till denna rapport är klimat- eller omställningsforskare och medlemmar i Researchers’ Desk1.
● Researchers’ Desk är en oberoende, ideell organisation, med över 80 ledande forskare i Sverige, som arbetar med olika aspekter av klimatförändringarna.
● Alla de åtta politiska partierna tillfrågades om att besvara en enkät med frågor om sina klimatmål och sin politik. Moderaterna avböjde att delta i undersökningen. De övriga sju partierna svarade med varierande grad av utförlighet.
● Författarna av denna rapport har använt partiernas svar som underlag för sin kvalitativa analys och bedömning.
● Vår granskning har fokuserat på förslagens ambitionsnivå, potential, realism och problem i relation till befintlig forskning.
● Tidigare publicerat genom detta projekt:
○ Mål för territoriella utsläpp, av Alasdair Skelton, Paul Glantz, och Kimberly
Nicholas
○ Mål för LULUCF-sektorn, av Erik Pihl, Åsa Kasimir, och Peter Roberntz
Original languageSwedish
Number of pages58
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Political Science
  • Earth and Related Environmental Sciences

Cite this