Andraspråket i utveckling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

En av utmaningarna för lärare är att känna igen språkfel som en del av språkutvecklingen. Eftersom normen i klassrummet ofta är språklig korrekthet kan det vara svårt att urskilja utvecklingen. Synen på inlärarspråket som ett eget språk snarare än en sämre variant av målspråket samt kunskap om typiska drag i inlärarspråket ökar möjligheterna att se den utveckling som faktiskt sker hos eleverna, vilket kan påverka såväl elev som lärare positivt. Olika delar av språket utvecklas också på olika sätt. Ibland måste man därför plocka isär språket för att kunna identifiera förutsättningarna för utveckling. Grammatiken följer till exempel ”inbyggda” stadier medan uttalet påverkas ganska mycket av moders-målet, och ordförrådet är beroende av stora mängder inflöde. Det här kapitlet beskriver inlärarspråket och utvecklingen av morfosyntax, lexikon och fonologi för att skapa en förståelse för inlärares andraspråksutveckling.
Original languageSwedish
Title of host publicationEn god fortsättning
Subtitle of host publicationnyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
EditorsTore Otterup, Gilda Kästen-Ebeling
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Pages141-163
Number of pages22
ISBN (Print)978-91-44-11390-6
Publication statusPublished - 2018

Subject classification (UKÄ)

  • Specific Languages

Cite this