Aspekter på samhällsutveckling

Magnus Artursson, Per Karsten, Bo Strömberg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

... Den förändringsprocess som vi här har försökt åskådliggöra är nära knuten till en förändring av ideologi och mentalitet, där den tidigare kollektivt präglade ideologin försvagades och successivt öppnade upp för en ökad stratifiering av samhället. Det finns tydliga tendenser i det arkeologiska materialet mot en ökad betoning och uppvisning av politisk, ekonomisk och militär makt. Denna demonstration av makt når sitt maximum under bronsålderns period II, 1500-1300 f. Kr., då de materiella lämningarna visar att man lagt en stor betydelse vid visuell och rituell uppvisning av hög social position ...
Original languageSwedish
Title of host publicationBronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.
EditorsPer Lagerås, Bo Strömberg
PublisherRiksantikvarieämbetet
Pages496-547
ISBN (Print)91-7209-376-5
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameSkånska spår : arkeologi längs Västkustbanan
PublisherRiksantikvarieämbetet - UV Syd
ISSN (Print)1650-2787

Subject classification (UKÄ)

  • Archaeology

Cite this