At sammenligne metropol og koloni: Problematiseringen af ’despotisk magt’ i Danmark og Vestindien i 1700-tallets sidste årtier

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterpeer-review

Abstract

Med postkolonialismen har fulgt et øget fokus på det singulære ved ’den koloniale kontekst’, et fokus der i de seneste årtier har fornyet studiet af den koloniale stat og skabt en interesse for at specificere og nuancere vores forståelse af forskellen mellem governmentalitet i Europa og i kolonierne. Trods sin grundlæggende komparative dimension har dette fokus på ’den koloniale forskel’ dog kun i ringe grad forsøgt at sammenligne metropol og koloni på en systematisk måde. I stedet har det længe været typisk for feltet, at en eller flere koloniale kontekster studeres i dybden og så sammenlignes med en generaliseret og teoretisk abstraktion, der substituerer for ’metropolen’ eller ’Europa’. Dette kapitel søger at vise perspektiverne ved at åbne det postkoloniale studie af kolonial magt op til symmetrisk komparation af metropol og koloni. Som et komparativt case vil kapitlet undersøge, hvordan danske og vestindiske myndigheder i slutningen af 1700-tallet problematiserede og håndterede to felter af magt – straffelovene og herremanden – som samtiden ofte kaldte ’despotiske’. Herigennem efterstræber kapitlet at nytænke Europas relevans for studiet af kolonial governmentalitet.
Original languageDanish
Title of host publicationGlobale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie
EditorsSøren Rud, Søren Ivarsson
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication statusAccepted/In press - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • History

Cite this