Att aktivera och synliggöra elevers förkunskaper (ämnesspecifik text: musik)

Johanna Karlsson, Maria Becker Gruvstedt

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

Abstract

En central del av undervisningen är att varje nytt arbetsområde inleds med att elevers förkunskaper aktiveras och synliggörs. I musikämnet kan reflektion och samtal om musik och musikminnen vara ett sätt att synliggöra elevers kunskaper och förförståelse om musik. Med dessa förkunskaper som grund får eleverna sedan möjlighet att utvecklas vidare när det gäller kunskaper, språk och identitet.
Original languageSwedish
Media of outputtext
PublisherSkolverket
Number of pages7
Place of PublicationLärportalen
Publication statusPublished - 2018 Jun 1

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this