Att göra trygghet i staden: Ett "samvärkande" projekt mellan kommun och civilsamhälle

Lars Harrysson, Anett Schenk, Annika Nilsson

Research output: Book/ReportReportResearch

227 Downloads (Pure)

Abstract

I det första kapitlet presenteras tankar och koncept kring tillit och trygghet samt tidigare forskning om civilsamhället och relationen mellan den offentliga och den ideella sektorn. I andra kapitlet redogörs för projektets genomförande och olika steg. I rapportens tredje kapitel presenteras resultaten av arbetet. Rapporten avslutas med en sammanfattande reflektion kring ritualer och improvisation där våra resultat sätts in i en teoretisk förståelseram.
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsingborg
PublisherFoU Helsingborg
Number of pages55
ISBN (Electronic)978-91-519-2339-0
ISBN (Print)978-91-519-2338-3
Publication statusPublished - 2019 Oct 5

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this