Att lära kör på gehör: En studie om körledares metoder

Research output: ThesisMaster's Thesis

127 Downloads (Pure)

Abstract

I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande kapitlet framförs synpunkter på behov av framtida forskning inom ämnesområdet samt förslag på olika inriktningar som är speciellt intressanta.
Original languageSwedish
Supervisors/Advisors
  • Saether, Eva, Supervisor
Publication statusPublished - 2018 Sept 3

Subject classification (UKÄ)

  • Humanities

Cite this