Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbart immunitärt liv

Kristofer Hansson (Editor), Cecilia Lenander (Editor), Henrik Loodin (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner
som inte kan behandlas på grund av att bakterier blivit resistenta och
därmed gjort antibiotika ineffektiv. Denna typ av dystopier är en form av
resor både bakåt och framåt i tiden, och där samhället beskrivs som något
annat än vad vi är vana vid. Tanken om en framtid utan antibiotika – en
så kallad postantibiotisk era – går tillbaka till början av 1990-talet och den
ökade kunskapen om resistens i kombination med frånvaron av nya antibiotika.
Detta är en förändring som skulle kunna omskapa den mänskliga
historien på lång sikt. Men är framtiden så dystopisk? Och kan vi hitta
alternativa vägar mot en sådan framtid som är mer levbar?
Under 2019 och 2020 samlades elva forskare under Temat Postantibiotiska
framtider vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, för att tvärvetenskapligt
undersöka dessa problem. Antologin du håller i handen – eller
läser på en skärm – är ett av våra många resultat av dessa sammankomster.
Original languageSwedish
PublisherPufendorfinstitutet, Lunds universitet
ISBN (Electronic)978-91-984394-2-7
ISBN (Print)978-91-984394-2-7
Publication statusPublished - 2021 Feb 15

Subject classification (UKÄ)

  • Medical and Health Sciences
  • Other Humanities
  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this