Att mäta restid: Test av mätmetod för att mäta bilisters och cyklandes restid i tätort

Hampus Ekblad, Åse Svensson

Research output: Book/ReportReportResearch

73 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med projektet var att utifrån förändring av cyklandes och bilisters restider, och tillhörande förändringar i bil- och cykelflöden, koppla förändringar i restidskvot till förändringar i färdmedelsval, då hastighetsgränsen sänks från 50 till 40 km/h. Restiden mättes med metoden ”car following” samt liknande metod för cykel som vi kallar ”bike following”. Resultaten visar att restiderna, generellt sett, har ökat för bil, vilket är att förvänta vid en sänkt skyltad hastighet. När det kommer till cyklandes restid är det svårare att direkt utläsa om restiderna har ökat eller minskat, även om data generellt visar en liten minskning. En tydlig lärdom från det här projektet är hur viktigt det är med bra flödesmätningar för att kunna göra ordentliga före- och efterstudier.
Original languageSwedish
Number of pages35
Publication statusPublished - 2019 May 21

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Cite this