Att omsätta lag i handling: Polisens förutsättningar i det professionella handlingsutrymmet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I kapitlet resoneras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, kring vilka möjligheter barnkonventionen som lag har att förändra yrkesverksammas arbete i praktiken, med poliser som exempel. Poliser kan, liksom flera andra offentligt anställda tjänstepersoner, ses som ”gräsrotsbyråkrater” vars handlingsutrymme påverkas och styrs av en mängd andra faktorer förutom lagstiftning. I kapitlet diskuteras bland annat kompetens och resurser som viktiga faktorer för barnkonventions möjligheter att få genomslag i polisens arbete med barn.
Original languageSwedish
Title of host publicationPerspektiv på barnkonventionen
Subtitle of host publicationForskning, teori och praktik
EditorsSonander Anna, Ponnert Lina
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter6
ISBN (Print)9789144125015
Publication statusPublished - 2019 Nov 15

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this