Att upptäcka och återupptäcka klassisk sociologi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Sociologi är läran om samhället, om människan som social varelse, om hur individen relaterar till sig själv och till andra. Sociologin analyserar hur och på vilka villkor människan formar samhället och omvänt hur samhället och gruppen formar människan i tid och rum. Under 1800-talet utmejslades sociologin först som allmänt ämne och så småningom som en vetenskaplig disciplin vid universiteten med särskilda frågeställningar, teorier och metoder. Det är vid denna tid som den klassiska sociologin tar form. Boken ägnar ett tjugotal kapitel åt ett tjugotal klassiska sociologer, somliga etablerade som klassiker, andra som vi upptäcker som klassiker. Från Comte till Myrdal via Martineau, Marx, Tarde, Tönnies, Veblen, Cooper, Durkheim, Simmel, Gilman, Addams, Mead, Weber (Max), Du Bois, MacLean, Weber (Marianne), Mannheim, Lynd (Helen Merrell), Elias, Schütz.
Original languageSwedish
Title of host publicationSociologins klassiker
Subtitle of host publicationUpptäckter och återupptäckter
EditorsLisa Eklund, Bo Isenberg
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Pages19–34
ISBN (Print)978-91-44-14106-0
Publication statusPublished - 2022 Jan 17

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology

Cite this